प्लॉट बुकिंग फक्त २५००० /- रुपये

” निसर्गरम्य परिसरात एन.ए. प्लॉट विक्री “

* उपलब्ध सुविधा *

 • १०००, १२००, १५००, २००० स्क्वेअरफुटचे भव्य प्लॉट
 • प्रशस्त डांबरी रस्ते ४० फूट ते ३० फूट पर्यंत
 • लाईट पोल १०० के व्ही च्या २ डीपी
 • पाण्याची व्येवस्था, काँक्रेट गटार, ड्रेनेज
 • नगर रचनाकार लेआऊट व एन.ए शासनमान्य प्रमाणित
 • जकेकूर ग्रामपंचायत हद्दीत
 • ओपन स्पेस व अम्युनिटी भरपूर जागा
   निसर्गरम्य परिसर
 • सोलापूर – हैद्राबाद हायवे क्र.६५ च्या लागत
 • घराच्या बांधकाम परवान्यासाठी कसलीही अडचण येणार नाही
 • प्लॉट बुकिंग रक्कम ५१०००/- हजार रुपये
 • बुकिंग सुरु – त्वरा करा
 • साईट ऑफिस ची वेळ सकाळी १० ते 5

संपर्क : ९४२२४६६९१०, ९८६०४०४९५०.

निसर्गरम्य परिसर

साईट ऑफिस ची वेळ सकाळी १० ते 5

आपल्या प्रश्नांसाठी किंवा अधिक माहितीसाठी आम्हास संपर्क करा

9422466910/ 9860404950